آیا اگر سایت دوباره مسابقات نقد فیلم قرار دهد شما شرکت می‌کنید؟؟ اگر شرکت می‌کنید نام و ایمل خود را وارد کنید تا در صورت تشکیل مسابقه شما را باخبر کنیم.